Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat (2019) uit de volgende personen:

De heer  A. de Ruig (voorzitter), sinds 2016

De heer  P.J. Sayers , sinds 2018

Mevrouw M. Oortman Gerlings-Jonk, sinds 2016

Mevrouw E. Noordhoek, sinds 2019

De auditcommissie wordt gevormd door de heer Sayers en mevr. Oortman Geerlings-Jonk.