Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat (2019) uit de volgende personen:

De heer A. de Ruig (voorzitter), sinds 1-2-2016

De heer P.J. Sayers , sinds 1 maart 2018

Mevr. M. Oortman Gerlings-Jonk, sinds 1-2-2016

Mevr. E. Noordhoek, sinds 2019

De auditcommissie wordt gevormd door de heer Sayers en mevr. Oortman Geerlings-Jonk.