Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat (2020) uit de volgende personen:

Mevrouw E. Noordhoek (voorzitter), sinds 2019

De heer  P.J. Sayers , sinds 2018

Mevrouw M. Hollander-Pasma , sinds 2021

De auditcommissie wordt gevormd door de heer Sayers en mevr. Hollander-Pasma.