Vaders met kinderen

Het wonen in de maatschappelijke opvang kan voor u en uw kind een rustpunt zijn, na een moeilijke, stressvolle periode.

U ontvangt binnen de opvang begeleiding om uw eigen leven weer goed in balans te krijgen. Het is belangrijk dat uw kind ook de begeleiding krijgt om zijn of haar leventje weer zorgen vrij te maken en negatieve ervaringen uit het verleden te kunnen verwerken.

Wij vinden het belangrijk om samen met u goed te kijken naar wat uw kind nodig heeft en waar u en uw kind mogelijk hulp bij kunnen gebruiken. Het AOP werkt intensief samen met ALTRA. De medewerkster van ALTRA gaat met u en uw kind in gesprek om samen te kijken wat uw kind nodig heeft. Dit kan 1x een gesprek zijn, dit kan ook een wat langer durend traject zijn. Natuurlijk wordt dit samen met u bepaald. Het doel van de begeleiding is altijd gericht op het versterken van de opvoedingsrelatie en het welzijn van u en uw kind(eren).