Zeevangstraat

Vanaf september 2017 is de Zeevangstraat 2 in gebruik, hierin participeert het AOP samen met de gemeente Purmerend, Leviaan en Parnassia. Vanaf 1 november 2017 zijn hier gefaseerd 22 kamers in gebruik genomen voor bewoning, vanaf april 2018 is het pand volledig bewoond. De bewoners van de Zeevangstraat zijn afkomstig van de wachtlijsten beschermd wonen en de maatschappelijke opvang, of stromen juist door uit een van de voorzieningen. Anders dan bij het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang is op de Zeevangstraat zorg en wonen los van elkaar en kan desgewenst elke vorm van zorg ingezet worden via het WMO. AOP en WMO verzorgt in samenspraak met de samenwerkende partijen de selectie en plaatsingen van nieuwe bewoners.

Parnassia biedt op de Zeevangstraat een inloopvoorziening aan de inwoners van de gemeente Purmerend, men kan hier terecht voor hulp en ondersteuning en eventueel een broodmaaltijd.