Gemeenschappelijke woningen

Op diverse plekken in Purmerend hebben wij de beschikking over verschillende woningtypen die geschikt zijn voor meerdere bewoners. Er zijn gemeenschappelijke woningen die geschikt zijn voor twee volwassenen (eventueel met kinderen) en woningen voor drie of vier alleenstaanden. Belangrijk is dat mannen en vrouwen apart worden opgevangen, voor gezinnen hebben wij de beschikking over een gezinswoning. Op de gemeenschappelijke woning hebben de bewoners minimaal een eigen kamer die op slot kan en worden gemeenschappelijke ruimten als badkamer en keuken met elkaar gedeeld. Het schoonmaken en houden van de woning is een gedeelde verantwoordelijkheid. Indien nodig worden bewonersoverleggen gevoerd om afspraken te maken over de gang van zaken in en rondom de woning.