Klachtenprocedure

We vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht dat niet het geval zijn, dan horen wij dat graag. Want met deze informatie kunnen wij onze dienstverlening te verbeteren. Dus heb je een klacht of een suggestie? Aarzel dan niet en laat het ons weten, neem contact op met de medewerker die je kent, of stuur een mail naar info@opvangcentrumpurmerend.nl.

Melden ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Als je bij het AOP te maken krijgt met ongewenst gedrag, dat is gerelateerd aan onze dienstverlening, dan kun je dit altijd melden aan Vrank Post, directeur-bestuurder, door een mail te sturen naar: vpost@opvangcentrumpurmerend.nl.

Als je dit wilt kan je vraag of klacht over ongewenst gedrag ook behandeld worden door een extern vertrouwenspersoon. Contactgegevens zijn op te vragen via info@opvangcentrumpurmerend.nl.