Disclamer

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend probeert alle content op deze website met grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid te plaatsen. Toch kan informatie verouderd zijn, incorrect en/of incompleet. Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan uit het direct of indirect gebruik van deze website.

Via de website van de Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend heeft geen zeggenschap over deze websites en kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of informatiebronnen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, adviseren wij u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.