MAATSCHAPPELIJKE OPVANG IN PURMEREND

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend biedt tijdelijk opvang en begeleiding aan mannen en vrouwen met of zonder kinderen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven.

De hulpverlening is er op gericht deze mensen in staat te stellen (weer of meer) zelfstandig te functioneren.

Nachtopvang

Wij bieden het gehele jaar door op de Zeevangstraat 2 nachtopvang aan vanaf 20:00 uur voor 7 euro 50 per nacht

Opvang

Voor mensen binnen Purmerend/Waterland v.a. 18 jaar en ouder, die dakloos zijn of dreigen te raken

Partners

Wij werken samen met en/of krijgen hulp van diverse partners in en rond Purmerend.